I. Informatii generale

Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale https://retete.online/, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a va informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizarii paginii de internet retete.online.

II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Daca sunteti vizitator al Site-ului, retete.online va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizarii Site-ului. Cum ar fi datele pe care le furnizati în cadrul sectiunii de contact / întrebari / reclamatii, în masura în care ne contactati în acest fel.

III. Scopurile si temeiurile de prelucrarii

Daca sunteti vizitator al Site-ului, retete.online prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

1. Pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta (e-mail), de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de retete.online, prin intermediul Site-ului.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra, daca alegeti sa-l furnizati.

Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor dumneavoastra în acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

2. Pentru rezolvarea plangerilor, reclamatiilor si pentru a monitoriza traficul si a îmbunatatii experienta dumneavoastra oferita pe Site.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastra pentru acest scop are la baza interesul legitim al retete.online de a asigura funcționarea corecta a Site-ului, precum si pentru a îmbunatatii permanent experienta vizitatorilor Site-ului, inclusiv prin solutionarea diferitelor comentarii, intrebari sau reclamatii.

Furnizarea datelor dumneavoastra în acest scop este voluntara. Refuzul furnizarii datelor pentru acest scop nu va avea urmari negative pentru dumneavoastra.

IV. Durata pentru care va prelucram datele

Ca principiu, retete.online va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

Daca va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, retete.online va înceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal în acest scop, fara însa a afecta prelucrarile desfasurate de retete.online pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, retete.online poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina retete.online în desfasurarea activitatii prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori catre autoritatile publice centrale/locale.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către retete.online, conform celor descrise în prezentul document
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea retete.online cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către retete.online a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare
 • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și  dreptul ca aceste date să fie transmise de către [deținătorul website-ului] către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări. In orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al retete.online sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care retete.online poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță
 • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: ranky.media@gmail.com.

Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul LINK.